Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να γίνετε μέλος στο δικτυακό αυτό τόπο. Οι Νέες Φρυκτωρίες είναι πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www.greek-language.gr) και λειτουργούν από το 2013. Το περιεχόμενο του νέου αυτού ιστοτόπου είναι προσβάσιμο για ανάγνωση μόνο στα μέλη. Μέλη των Φρυκτωριών είναι οι διδάσκοντες τα νέα ελληνικά ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε σχολεία εκτός Ελλάδας. Συνδέεστε κάθε φορά με το username σας και τον κωδικό πρόσβασης. Παρακαλούμε να φροντίζετε να αποσυνδέεστε. Πάνω και δεξιά βλέπετε ποια άλλα μέλη είναι συνδεδεμένα ταυτόχρονα με εσάς. Μετά τη σύνδεσή σας, παρακαλούμε πατήστε πάνω στο "Ο λογαριασμός μου" και με την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ καταχωρίστε τα απαραίτητα στοιχεία. Ευχαριστούμε!
Τα κενά επιτρέπονται· τα σημεία στίξης δεν επιτρέπονται, εκτός από τις τελείες, τις παύλες και τις κάτω παύλες.
Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Όλα τα μηνύματα e-mail από το σύστημα θα στέλνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Η διεύθυνση e-mail δε δημοσιοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί μόνο αν ζητήσετε νέο συνθηματικό εισόδου ή αν θελήσετε να παίρνετε κάποιες ειδήσεις ή ειδοποιήσεις μέσω e-mail.
CAPTCHA
Αυτή η ερώτηση είναι για να ελέγχει αν είστε άνθρωπος και για την αποτροπή ανεπιθύμητων υποβολών.
© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EFNIL] - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα