Σας ευχαριστούμε για την απόφασή σας να γίνετε μέλος στο δικτυακό αυτό τόπο. Οι Νέες Φρυκτωρίες είναι πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (www.greek-language.gr) και λειτουργούν από το 2013. Το περιεχόμενο του νέου αυτού ιστοτόπου είναι προσβάσιμο για ανάγνωση μόνο στα μέλη. Μέλη των Φρυκτωριών είναι οι διδάσκοντες τα νέα ελληνικά ως δεύτερη/