ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ (EFNIL)

Καλώς Ήρθατε

Η νέα ιστοσελίδα των Φρυκτωριών είναι μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διδασκόντων τη νέα ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα εκτός Ελλάδας.

Δημιουργήθηκε και υποστηρίζεται επιστημονικά από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Επί του παρόντος, συνεργάζονται 10 εκπαιδευτικοί από σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Η πρώτη, πιλοτική φάση της κοινότητας αυτής πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ).

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ιωάννης Ν. Καζάζης
Επιτελική Ομάδα: δρ Ράνια Βοσκάκη
  δρ Κυριακή Ιωαννίδου
  δρ Θωμαή Ρουσουλιώτη
  Κυριακή Σισμανίδου
Τεχνική Υποστήριξη: Νίκος Μπαρτζιώκας


© 2012 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας [ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EFNIL] - Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα